0736 05 2002

Evaluare De Riscuri Chimice

Evaluarea riscurilor Chimic se află la baza gestionării cu succes a securităţii şi sănătăţii, fiind secretul reducerii accidentelor şi bolilor profesionale la locul de munca in cadrul companiei

 

Abordarea măsurilor de prevenire şi protecţie  faţă de substanţele periculoase la locul de munca 

Evaluarea riscurilor chimice in cadrul companiei este cheia unei securităţi şi a unei sănătăţi corespunzătoare la locul de muncă . Prevenirea eficientă se poate realiza prin parcurgerea următorilor cinci paşi: 

 • identificarea pericolelor şi a celor expuşi riscului,
 • evaluarea şi prioritizarea riscurilor,
 • stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie,
 • realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie,
 • monitorizarea şi verificarea respectării şi eficienţei măsurilor

 

Evaluarea riscurilor Chimic este procesul de estimare a riscurilor la care sunt supuse securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza pericolelor existente la locul de muncă. Este o examinare sistematică a tuturor aspectelor muncii, care ia în considerare:

Ceea ce ar putea cauza răniri sau vătămări

Dacă pericolele ar putea fi eliminate sau dacă nu,

Ce măsuri de prevenire sau de protecţie ar trebui să fie adoptate pentru a controla riscurile. 

 

Principalul act normativ care reglementează protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă este Hotărârea Guvernului nr.1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi biologici în muncă.

 

Prezenta hotarare are ca obiect protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, rezultate sau care pot sa rezulte din expunerea la agenti biologici in cursul activitatii, precum si prevenirea acestor riscuri.

Agentii biologici sunt clasificati in 4 grupe de risc, in functie de importanta riscului de infectie pe care il prezinta, astfel cum se prevede in anexa nr. 3: 

 1. a) grupa 1 – agenti biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om; 
 2. b) grupa 2 – agenti biologici care pot provoca o boala omului si constituie un pericol pentru lucratori; 
 3. c) grupa 3 si 4 – agenti biologici care pot provoca imbolnaviri grave la om si constituie un pericol serios pentru lucratori; ei pot prezenta un risc de propagare in colectivitate 

 

Art. 4. – In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: 

 1. a) agenti biologici – microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare si endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie; 
 2. b) cultura celulara – cresterea in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare; 
 3. c) microorganism – o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabila sa se reproduca sau sa transfere material genetic.