0736 05 2002

Documentatie SU – PSI (PC)

REALIZAREA DOSAR SU – PSI

  • Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
  • Decizii de Numire : organizarea apararii impotriva incendiilor, numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor, instructajul personalului, reglementarea fumatului, reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis, masurile speciale in sezonul canicular, puncte vulnerabile la incendiu, utilizarea stingatoarelor, comportament in caz de incendiu/ cutremur
  • Elaborarea de Instrucţiuni Proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la situaţiile de urgenţă
  • Elaborarea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;
  • Instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilorpe linie de Situaţiilor de Urgenţă si prevenirea si Stingerea Incendiilor
  • Intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
  • Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
  • Proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta
  • Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului de către angajator;
  • orice altă activitate care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de punere în aplicare a reglementărilor ce privesc situaţiile de urgenţă

CERERE OFERTA

Completeaza formularul de mai jos si beneficiaza de SERVICII COMPLETE

Servicii

Va rugam sa luati la cunostinta ca SSMPSI EXPERT nu va transmite niciodata mesaje nesolicitate (spam) si nici nu va transmite catre terti adresele dumneavoastra de email sau alte date cu caracter personal. Prin completarea acestuia sunteti de acord cu acesti termeni si conditii.

2 + 15 =

ro Romanian
X