0736 05 2002

AUDIT SSM

Audit de conformitate SSM

Auditul securității și sănătății în muncă (S.S.M.) se efectuează la cererea beneficiarului, este necesar în vederea diagnosticării sistematice a stării de conformitate a sistemului de management a organizației, în raport cu prevederile legale în domeniul S.S.M.

Scopul principal al auditului S.S.M. este de a stabili şi evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţelor şi pentru a identifica căile de îmbunătăţire a sistemului de management de securitate şi sănătate în muncă. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă oferim soluții de realizare ale auditului de SSM.

 

Auditul documentației SSM

  • Întocmirea Auditului intern de control privind documentele SSM existente.
  • Elaborare unui plan de măsuri pentru elaborarea documentației necesare.
  • Definitivare și analizarea  programului de activități.
  • Aprobarea programului de măsuri.

Planifica o discutie

11 + 12 =

Cerere oferta

Doresti o oferta de pret pentru servicii SSM - Securitatea si Sanatatea Muncii sau pentru unul dintre cele din gama de mai jos?
=

Securitatea si Sanatatea Muncii - SSM - Protectia Muncii

=

Situatii de Urgenta - SU

=

Coordonare SSM de Santier

=

Evaluari de riscuri profesionale / chimice / biologice

=

Autorizare / Avize PSI

=

Medicina Muncii - MM

=

PRAM

ro Romanian
X