Amenzi pe Securitatea si Sanatatea Muncii

Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 lei

 • Unitatea este autorizata sa functioneze din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru activitatiile desfasurate?
 • Asigurarea echipamentului individual de protectie.
 • Sunt desemnati angajati care sa utilizeze, sa reglez, repare, intretina, exploateze echipamente tehnice susceptibile sa prezinte riscuri pentru securitatea si/sau sanatatea angajatilor.
 • Intocmirea planului de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, organizatorice, sanitare si si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor.
 • Echipamentele de munca prevazute pentru lucrul temporar la inaltime (scari, schele) si la tehnicele de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor sa respecte prevederile legale in vigoare.
 • Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca la locul de munca.
 • Respectarea reglementariilor de securitate si sanatate in munca privind prevenirea accidentelor din electrocutare (verificari ale continuitatilor si prizelor de pamant).
 • Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie.
 • Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate.
 • Prevederile ISCIR si cele de securitate si sanatate in munca sa fie respectate la instalatiile sub presiune, de ridicat si de transportat sarcini.

2. Amenda contraventionala de la 3.000 la 10.000 lei 

 • Realizarea masurilor dispuse de inspectorul de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii accidentelor.

3. Amenda contraventionala de la 4.000 la 8.000 lei

 • Efectuarea instructajului introductiv general, la locul de munca si periodic.
 • Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM sunt instruiti corespunzator.
 • Stabilirea atributiilor si raspunderilor ce le revin lucratorilor in domeniul ssm (fisa postului).
 • Stabilirea prin instructiuni proprii a intervalului dintre doua instructaje periodice ale angajatilor.
 • Elaborarea instructiunilor proprii tinand seama de particularitatile activatilor si ale locurilor de munca
 • Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor ( ex. medical la angajare si periodic) prin servicii de medicina muncii.
 • Tinerea evidentei accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor.
 • Autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de leislatia specifica.
 • Asigurarea functionarii permanente si corecte a sistemelor si dispozitivelor de protectie, aparaturii de masura, instalatiilor de capare/ retinere/ neutilizare a substantelor nocive.
 • Organele de comanda ale echipamentelor de munca sa fie vizivile identificabile cu usurinta si marcate corect.
 • Inscriptionarea pe rafturi a greutatii maxim admise.
 • Asigurarea informarii persoanelor, anterior angajarii, asupra riscurilor la care sunt expusi la locul de munca si a masurilor de prevenire si protectie.
 • Conducerea societatiiva prezenta documentele si da relatiile solicitate in timpul controlului sau a cercetarii unor evenimente de catre inspectorul de munca.
  Pilotarea la rampa se realizeaza de catre o persoana desemnata.

3. Amenda contraventionala de la 3.500 la 7.000 lei

 • Asigurarea si organizarea serviciilor de prevenire si protectie in unitate (desemnare lucratori / servicii interne sau externe, atributiile acestora).
 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor si stabilirea masurilor de prevenire si a masurilor de lucru.
 • Echipamentele de munca sunt adecvate sarcinii de munca, amplasate, instalate si utilizate astfel incat sa reduca riscurile pentru utilizatori si pentru ceilalti angajati.

4. Amenda contraventionala de la 3.000 la 6.000 lei

 • Asigurarea masurilor pentru : stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor si acordarea primului ajutor (desemnarea lucratorilor pentru aplicarea masurilor, instruirea lor si dotarea cu echipamente adecvate riscurilor specifice).
 • Acordarea obligatorie si gratuita a materialelor igienico-sanitare, stabilite prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca

5. Amenda contraventionala de la 2.000 la 4.000 lei

 • Asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la SSM.

6. Amenda contraventionala de la 2.500 la 5.000 lei 

 • Infiintarea, organizarea si functionarea CSSM

Organizarea Activitatii de Prevenire si Protectie

1. Amenda contraventionala de la 4.000 la 8.000 lei

 • Verificarea desemnarii de catre beneficiar si/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului, in cazul in care elaborarea proiectului participa mei multi proiectanti.
 • Verificarea desemnarii decatre beneficiar si/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in cazul in care la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti.
  Verificarea intocmirii si a tinerii la zi de catre coordonatorii de securitate si sanatate a registrului de coordonare. Verificarea asigurarii de catre beneficiarul sau manaerul de proiect, inainte de deschiderea santierului a stabilirii planului de securitate si sanatate in munca conform art.54 lit. b din H.G.300/2006.
 • Verificarea intocmirii de catre beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect a declaratiei prealabile : – cand durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai mult de 20 lucratori – volumul de mana de lucrul estimat este mai mare de 500 de oameni/zi Verificarea comunicarii la inspectoratul teritorial de munca pe baza caruia se vor desfasura lucrarile a declaratiei, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor.

Lucru la Inaltime

1. Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 lei

 • Verificarea modului de prevenirea caderilor de la inaltime cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide,suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta, si protectie intermediara sau un alt mijloc alternativ echivalent.
 • Verificarea modului de efectuare a lucrarilor la inaltime cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare (centuri de siguranta sau alte mijloace de ancorare) sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele sau plasele de prindere.
 • Verificarea modului de concepere, construire si intretinere a schelelor pentru a evita prabusirea sau deplasarea lor accidentala.
 • Verificarea modului in care sunt protejate si utilizate platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
 • Verificarea controlarii schelelor de catre o persoana competenta, astfel : a) inainte de utilizarea lor b) la intervale periodice c) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau la cutremur de pamant ori in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute. Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.
 • Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.