RSVTI, Servicii operator RSVTI ISCIR, Autorizare ISCIR ,Consultanta Tehnica ISCIR, Verificari Tehnice Periodice (VTP), Verificari Tehnice in utilizare (VTU), aviz RADTP, pentru :

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE IMSP

a. cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
b. recipiente care lucreaza sub presiune (compresor )
c. conducte pentru fluide sub presiune

INSTALATII DE RIDICAT IR

a. macarale , stivuitoare, nacele si platforme autoridicatoare
b. elevatoare pentru vehicule ,ascensoare (lift), instalatii de transport pe cablu
c. telecabine , telegondole , telescaune , teleschiuri , instalatii de transport pe plan inclinat
d. trape de scena,trape de decoruri si instalatii de cortina
e. instalatii si echipamente montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si a spatiilor de joaca Sisteme de parcare automatizate, scari rulante

Servicii de Operator RSVTI

(Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor) prin personal tehnic atestat si autorizat ISCIR
– supravegherea şi verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR;
– autorizari de personal (legatori de sarcina, manevranti pentru macarale de mana, mecanisme de ridicat, nacele si platforme autoridicatoare, elevatoare pentru vehicule);
– prelungiri de autorizaţii (macaragii, stivuitoristi, etc.)

Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP )
– cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
– recipiente care lucreaza sub presiune
– conducte pentru fluide sub presiune.

ACTIVITATI

conform Ordinului nr. 382 din 10/09/2009 si a Metodologiei din 10/09/2009

1. identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale proprietarului /utilizatorului;
2. efectuarea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;
3. inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor proprietarului /utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;
4. admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
5. obtinerea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile
6. verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
7. intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
8. instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice;(la solicitarea expresa, conta cost)
9. afisarea instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul; (contra cost)
10. oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
11. informarea in scris a proprietarului /utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii pregatirii a instalatiilor/echipamentelor;
12. Realizarea in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
13. examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
14. pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
15. instalatiile/echipamentele se vor verifica sa fie deservite de personal autorizat din domeniul ISCIR, conform cerintelor prevazute
16. anuntarea inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;
17. participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR
18. anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
19. intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;
20. Informarea im scris a proprietarului /utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
21. Informarea inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
22. desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.

Servicii Optionale RSVTI

1. Autorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR
Se efectuează de către RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
2. Reautorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice ISCIR Verificări tehnice programate şi neprogramate (inopinate);
3. Instruirea / autorizarea manevrantilor conform reglementarilor ISCIR ;
4.Reautorizare stivuitorist conform reglementarilor ISCIR ;
5. Reinstruirea / reautorizarea manevrantilor reglemenarilor ISCIR;

Procedura de autorizare, obligatiile, raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate in Ordinului 130 / 06.2011 inlocuieste ORD. Nr. 382 2009 – Abrogat, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

Obligatiile proprietarului / utilizatorului de instalatii sub incidenta ISCIR sunt prezentate pe larg inLegea 64 /2008 republicata in 2014.
 


CERERE OFERTA
Ai peste 50 de angajati? Afla cum poti primi serviciile de SSM & SU GRATUIT pentru compania ta.

Servicii

Securitate si Sanatate in MuncaSituatii de Urgenta (PSI - PC)Evaluari de RiscMedicina munciiPrim ajutorPRAMRSVTI/ISCIRHR- RecrutareAsigurari corporative